Kandidáti na poslancov za obvod č.2:
Zlatý Potok, Baková Jama, Zolná, Lúkové


1. Ing. JÁN ČIERNY

Zvolen je moje rodné mesto a prežil som v ňom celý svoj život. Spolu s manželkou 33 rokov na najkrajšom zvolenskom sídlisku Zlatý Potok, kde vyrastali aj naše dve deti.

 Povolaním som stavebný inžinier. V minulosti som pôsobil vo vedúcich pozíciách  spoločností Biotika, Transpetrol a žiarskej hlinikárne.  V súčasnosti som súdny znalec a ohodnocujem nehnuteľnosti. Manželka je detská lekárka a má vo svojom obvode veľa detí zo sídliska Zlatý potok.

 Aj keď som v minulosti nebol poslancom, snažil som sa zlepšiť život na sídlisku.   V roku 2007 sme otvorili asfaltové basketbalové ihrisko v areáli VI. ZŠ na Zlatom Potoku.   V období 2006-2015 sa mi podarilo zorganizovať pre  deti na sídlisku desať ročníkov cezpoľného behu „Okolo paneláka“ . Pred tromi rokmi  som prišiel s nápadom sprístupniť vežu kostola sv. Alžbety. Po troch rokoch veľkého úsilia bola veža v minulých dňoch otvorená pre verejnosť.

Chcem poznať potreby a myšlienky obyvateľov obvodu, realizácia ktorých by zlepšila život na sídlisku Zlatý Potok  a v celom volebnom obvode.

Nie úplne všetko sa však dá urobiť len s podporou priateľov, rodičov a známych. Na väčšie zámery sú už potrebné aj financie a podpora mesta Zvolen. Preto som sa rozhodol kandidovať na funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva. 


7. RÓBERT OLŠIAK

Mám ekonomické vzdelanie v odbore bankovníctvo a hoteliérstvo. Absolvoval som semestrálne štúdiá, sprievodcu v CR, riadenie malých a stredných podnikov a projektového manažmentu. V minulosti som pracoval ako konzultant projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,a  tiež v spoločnosti METRO ako HORECA špecialista. V súčasnosti pracujem ako obchodný manažér zodpovedný pre veľkoobchodný predaj v obchodnej spoločnosti vo Zvolene. Aktívne ovládam francúzsky a anglický jazyk.

Už 10 rokov  aktívne pôsobím v občianskych združeniach vo Zvolene ako štatutár, podpredseda a  projektový manažér. Tieto občianske združenia majú zameranie na dobrovoľnícke aktivity,  šport, kultúru, prácu s mládežou a ich aktivizáciu v občianskej spoločnosti, a tiež na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva vo Zvolene. Som členom komisie kultúry na VÚCBB a členom komisie pre revitalizáciu Borovej hory.

Počas môjho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve sa popri našich prioritných témach ako sú Parkovanie, Efektívnejšie triedenie odpadu, Obnove prístupových ciest pre záhradkárov a Budovaniu rekreačných trás pre cyklistov a bežcov chcem venovať aj čistote a bezpečnosti v našom meste, podpore mladých aktívnych ľudí a revitalizácii zanedbaného a devastovaného majetku mesta.

Svoj všeobecný prehľad o veciach verejných vo Zvolene chcem zúročiť prácou poslanca v prospech všetkých obyvateľov mesta Zvolen. 


8. Ing. JOZEF PALOČKO

Zvolen mi učaril už pri prvom kontakte, keď som sem prišiel ako študent, a aj po rokoch je môj vzťah k mestu a ľuďom rovnako srdečný. Mám tu veľa dobrých priateľov.

S manželkou, rodenou „Zlatopotočankou“, bývame na sídlisku Zlatý potok viac ako 25 rokov. O rodinu sa môžem oprieť a je pre mňa nenahraditeľná.

Podnikám v našom meste, máme tu mnoho spokojných zákazníkov.

K mojím záľubám patrí zborový spev, tanec, šport, zapájam sa do dobrovoľníckych projektov.

Už druhé volebné obdobie pracujem v komisii financií, majetku a podnikania pri MsZ Zvolen. Okrem nutnosti prijímať zodpovedné rozhodnutia, pôsobenie v komisii mi umožnilo spoznať fungovanie mesta, jeho problémy, ale aj silné stránky.

Mám záujem pokračovať v tejto práci ako poslanec MsZ. Chcem spoločne s Vami rozvíjať to, čo je dobré a prinášať nové užitočné riešenia prospešné pre všetky skupiny obyvateľov mesta.         


Náš program pre obvod Zlatý potok

V prípade svojho zvolenia chceme zaviesť pravidelné stretávanie sa poslancov s občanmi, so zástupcami bytových spoločenstiev a záhradkarských osád.

- vypracujeme koncepciu parkovania na našom sídlisku

-  vybudujeme nové ekologické parkovacie miesta

-  zrekonštruujeme otočisko autobusov MHD s parkovacími miestami na ul. A. Hlinku

-         obnovíme hlavnú prístupovú trasu do záhradkárskych osád

-         obnovíme trasy pre cyklistov, bežcov a lyžiarov (značenie, odpočívadlá) na trase Zlatý Potok – Sliač- Lukové

- vypracujeme koncepciu triedenia odpadu na Zlatom potoku

-  vybudujeme nové moderné podzemné kontajnery

-  zrekonštruujeme existujúce zastrešené kontajnerové stojiská