Kandidáti na poslancov za obvod č.3:
Sídlisko Západ-Tepličky, Stráž


4. STANISLAV DURAJ

Počas môjho štúdia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave som spolupracoval s prestížnymi PR agentúrami a mediálnymi domami. Moje srdce ale bije pre Zvolen, preto som zavrhol všetky ponuky na trvalé bydlisko v našom hlavnom meste. 

Svoje aktivity pre krajší život všetkých Zvolenčanov chcem sústrediť na náš región, ktorý nevymením za žiadny iný kút sveta. Doteraz som ako aktivista a dobrovoľník v Občianskom centre OKO organizoval podujatia rôzneho druhu pre všetky vekové kategórie. Pravidelne sa tiež podieľam na organizovaní akcie Deň sídliska.    

Upriamiť sa hodlám najmä na pomoc mladým rodinám a urobiť všetko, aby sa v našom meste cítili komfortne. Preto budem nekompromisne bojovať za revitalizáciu priestoru na Námestí Mládeže, obnovenie vnútroblokov, osadenie lavičiek, vybudovanie detských ihrísk, inštaláciu kamerového systému s častejšími pešími hliadkami Mestskej polície, a tiež hodlám presadiť výstavbu bezplatných parkovísk. 

Keďže bývam v obvode, za ktorý kandidujem, uvedomujem si všetky problémy a nedostatky ešte intenzívnejšie. Aby som mal priestor zmeniť ich, rozhodol som sa stať poslancom. Svoje ciele môžem však uskutočniť len s vašou podporou. Preto za každý jeden hlas, úprimne ďakujem.


8. SILVIA HAVRANOVÁ

Pracujem ako majsterka odborného výcviku na Soš hotelových služieb a obchodu.

Roky sa venujem práci s mládežou a pripravujem ich na budúce povolanie. 

Narodila som sa vo Zvolene, patrím k tým občanom nášho mesta a sídliska Západ čo im nie je ľahostajné, ako sa vyvíja a napreduje.

Prisťahovala som sa na sídlisko medzi úplne prvými obyvateľmi. Pamätám si ako sa budovalo a rástlo.

Veľmi pozorne sledujem čo sa v meste aj na sídlisku deje a aké je jeho smerovanie.

Rada by som poskytla podporu dobrých návrhov  a zároveň poskytla svoj vlastný úsudok a pohľad na dôležité priority.


9. PETER HRIČINA

Rodený Zvolenčan. Na sídlisku Západ žijem od roku 1985. Pracujem ako profesionálny hokejový tréner v klube HKM Zvolen. 

S potešením môžem skonštatovať, že som mohol počas volebného obdobia pomôcť mnohým ľuďom, ktorí ma oslovili. Spolu s kolegami a kolegyňami sme zrealizovali :

  • kompletná rekonštrukciu Tulskej ulice
  • kompletná rekoštrukcia na ulici Imatra (prebieha)
  • vybudovanie, obnova detských ihrísk
  • úprava ulice Voljanského
  • rekonštrukcia, úprava chodníkov na sídlisku Západ
  • súčinnosť pri predaji a prestavby nedostavanej škôlky na objekt občianskej vybavenosti
  • 280 parkovacích miest, najviac za posledné volebné obdobia
  • výkup pozemkov za cca 489 000€

Chcem pokračovať v dobre začatej práci a preto si Vás dovoľujem požiadať o podporu aj v nasledujúcich voľbách do mestského zastupiteľstva vo Zvolene.


17. Ing. ZUZANA NIŠČÁKOVÁ

Narodila som sa vo Zvolene a prežila som v tomto meste celý svoj doterajší život s výnimkou vysokoškolských štúdií. Som diplomovanou učiteľkou tanca a športovou trénerkou a prostredníctvom svojho povolania a poslania zároveň ponúkam deťom, mládeži aj dospelým inšpirácie, šance a nádeje na kvalitnejší a spokojnejší šťastný život. Presne s tým istým cieľom po štyroch rokoch opäť kandidujem za poslankyňu mestského zastupiteľstva za moje sídlisko – Západ. Teším sa ako spoločne dokončíme rozpracované projekty a na nové výzvy, ktoré život v meste a potreby jeho obyvateľov prinesú.19. Mgr. ANNA PAĽOVOVÁ

Vydatá, matka dvoch dospelých synov, mám vysokoškolské vzdelanie. Vyštudovala som odbor : Fyzioterapia a liečebná rehabilitácia. Práca s ľuďmi ma sprevádza celým životom.

Aktivne sa zapájam do diania na sídlisku, zúčastňujem sa rôznych aktivít na ňom poriadanom ( účasťou na brigádach pri skrášľovaní sídliska, alebo na kultúrnych podujatiach).

Vo svojom voľnom čase sa venujem ako predseda OZ CELIASTRED aktivitám súvisiacich s problematikou ochorenia : celiakia ( poriadaním takýchto aktivít , resp. účasťou na nich).               Rovnako sa venujem problematike opustených a týraných zvierat.

Nakoľko bývam priamo v obvode, za ktorý kandidujem, poznám mnohé problémy, s ktorými každý deň zápasia obyvatelia tohto sídliska a ktoré by som chcela riešiť.

Mojim cieľom je rozvoj mestskej časti Západ, Tepličky, Stráž s dôrazom na rozvoj sídliska, zlepšenie parkovacích možností, zlepšenie vzťahov a korektného spolužitia majiteľov psov a ľudí, ktorí psov nevlastnia, skvalitnenie života a životného prostredia na tomto sídlisku.

V rámci svojich možností budem presadzovať rozumné požiadavky obyvateľov tohto obvodu. Nakoľko však mnohé skutočnosti ako obyčajný občan nedokážem zmeniť, rozhodla som sa tieto zmeny uskutočniť s Vašou podporou ako poslanec MsZ vo Zvolene a spoločne s Vami tieto zmeny aj dosiahnuť.


Náš program pre obvod Západ

- generálne doriešime rezidenčné parkovanie na celom sídlisku

- vykúpime pozemky pre parkovacie miesta a parkovacie domy (prvý medzi Kockou a vojenským panelákom)

- opravíme cesty a chodníky – vytvoríme chodníky so zníženými nájazdmi pre rodičov s kočíkmi a ľudí - vozíčkárov.

- revitalizujeme priestor na Námestí Mládeže

- skrášlime a obnovíme vnútrobloky

- vybudujeme oddychové zóny a obnovíme detské ihriská

-  zabezpečíme dostatok statických smetných košov so sáčkami na exkrementy,

-  osadíme tabule podľa platnej legislatívy( kde bude zakázaný vstup so psom, alebo voľný pohyb psa) - nie nezmyselne a všade, ale primárne v blízkosti detských ihrísk, pieskovísk a pod.

-  dobudujeme a zabezpečíme udržiavanie venčoviska , budeme žiadať o posilnenie kontroly dodržiavania poriadku ku spokojnosti všetkých občanov