Kandidáti na poslancov za obvod č.1:
Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekierska Dolina


5. JUDr. JOZEF ĎURICA

Narodil som sa vo Zvolene pred 47 rokmi, a tu aj s mojou manželkou a deťmi žijem.

Za svoje povolanie som si zvolil právo a pracujem ako súdny exekútor. Popri práci sa venujem deťom, rodine, štúdiu kresťanských hodnôt a mojej srdcovke - spevu na omšiach v sekierskom kostole.

Opätovne som sa rozhodol kandidovať za volebný obvod Sekier, pretože chcem svoje skúsenosti a vedomosti z predošlej práce poslanca mesta priniesť na prospech obyvateľov, ktorí tu žijú. Naše mesto má čo ponúknuť a preto potrebuje do riadenia skúsených odborníkov. Vo volebnom obvode chcem pre občanov presadiť zlepšenie dopravných uzlov, zasadím sa za vybudovanie nových detských ihrísk, ich zveľaďovanie a včasnú údržbu, budem presadzovať akútnu potrebu vybudovať športovo- relaxačnú zónu pre občanov. S Vami to urobíme spoločne pre náš Zvolen.


10. Ing. MICHAL KAMENSKÝ

Som rodený Zvolenčan, vyrastal som a žijem na sídlisku Sekier. S manželkou spoločne vychovávame
dve deti. Pracujem ako stavebný inžinier - vodohospodár, špecializujem sa na návrhy protipovodňovej ochrany.
V minulosti som spieval v mládežníckom zbore v kostole na Sekieri, dnes sa objavujem už len v príležitostných speváckych zoskupeniach.

Zvolen je krásne mesto a verím, že môže byť ešte lepším miestom pre život. Kandidujem za poslanca mesta Zvolen, pretože chcem priniesť pohľad mladej generácie na fungovanie mesta. Rád sa venujem problémom do hĺbky a nemám rád povrchné riešenia.

Svojou prácou chcem prispieť k rozumným riešeniam problémov, ktoré trápia Zvolenčanov. Na našom sídlisku sa chcem venovať najmä obnove dopravnej infraštruktúry, parkovacej politike, zveľaďovaniu životného prostredia a tvorbe športových oddychových zón.

16. RÓBERT ORSÁG

Som rodený Zvolenčan a žijem tu celý život v mestskej časti Môťová, za ktorú som sa rozhodol opätovne kandidovať. Od skončenia strednej školy pracujem v rodinnej firme ORLÍK, ktorá sa venuje prevádzkovaniu športovo-rekreačného areálu, ktorý je v letných mesiacoch medzi Zvolenčanmi veľmi obľúbený. V rámci voľného času sa venujem spoluorganizovaniu športových akcií  Zvolenskej bežeckej ligy.

Rozhodnutím opätovne kandidovať na poslanca MsZ, chcem kontinuálne pokračovať v mojom doterajšom pracovnom úsilí v prospech nášho mesta. Myslím, že skúsenosti , ktoré som nadobudol v rodinnej firme na rôznych pracovných pozíciách ma k tomu predurčujú.          


20. JAROSLAV SAKALA

Otec jednej dcéry, 25 rokov pracujem v oblasti obchodu s motorovými vozidlami. Už dlhšiu dobu žijem na sídlisku Sekier-Môťová kde sa aktívne zapájam do aktivít pri skrášľovani zelene, výsadbe, upratovaní a čistení nášho životného prostredia. Zaujímam sa o problémy ľudí žijúcich v našej mestskej časti a mojím cieľom je pomôcť pri rozvoji tejto časti mesta.

Chcem pracovať na skvalitnení života občanov, zlepšení parkovacích možností, budovaní dopravnej infraštruktúry a kultúrno-športových priestorov. Taktiež pri riešení problému psíčkarov. V prípade úspechu vo voľbách do mestského zastupiteľstva budem presadzovať realizovateľné požiadavky občanov, pomáhať s riešením ich problémov a pravidelne sa stretávať s občanmi . Verím, že sa vašou podporou, zlepšíme život na sídlisku Sekier.


Náš program pre obvod Sekier

- čo najrýchlejšie vybudujeme pravý odbočovací pruh na križovatke Okružná - Lučenecká cesta

- budeme iniciovať urýchlené spustenie budovania obchvatu mesta

- zasadíme sa za urýchlené vybudovanie cyklochodníka do centra mesta

- dobudujeme kamerový systém v rámci sídliska

- budeme trvať na systematickom monitorovaní problémových lokalít mestskou políciou

- budeme pokračovať v boji proti znečisťovaniu životného prostredia a vytváraní čiernych skládok

- zasadíme sa o rekonštrukciu školského areálu ZŠ Alexyho na športovo relaxačnú zónu pre občanov

- budeme úzko spolupracovať pri riešení revitalizácie a opätovného funkčného využitia budovy bývalého gymnázia na Lipovci

- obnovíme detské ihriská a zlepšíme ich vybavenosť, aby sa naše deti mohli bezpečne hrať