Kandidáti na poslancov za obvod č.6:
Centrálna mestská zóna - Západ


1.  Ing. MILAN BARNA, PhD.

Vo Zvolene žijem od roku 1988. S manželkou a dvoma deťmi bývame v centre mesta. Od obhájenia doktorandskej práce pracujem ako vedec v oblasti ekológie lesa. Ctím si kresťanský hodnotový systém, najmä hodnoty rodiny, solidarity a vzdelania.  

Rozhodol som sa kandidovať na poslanca mesta, pretože vidím v našom meste obrovský potenciál. Počas nasledujúcich štyroch rokov chcem presadzovať v centrálnej mestskej zóne doriešenie parkovania áut, zníženie hlučnosti a prašnosti a mať na zreteli bezpečnosť Zvolenčanov. Chcem, aby naše mesto bolo vhodne doplnené zeleňou, a tak bolo príjemnejšie na oddych a relax v zdravom prostredí.


3. Ing. MARTIN ČUCHOR

Vyštudoval som na Technickej univerzite vo Zvolene, som ženatý a otec dvoch detí, pracujem ako technický pracovník Slovenského vodohospodárskeho podniku vo Zvolene. Som aktívnym členom občianskeho združenia Priaznivci Pustého hradu. 

Moje rozhodnutie kandidovať vzniklo po rozhovoroch s obyvateľmi v našej mestskej časti, nakoľko bývam priamo v obvode, za ktorý kandidujem. Poznám problémy, s ktorými zápasia obyvatelia našej mestskej časti a tými, ktoré nás najviac trápia je parkovanie, a preto sa budem zasadzovať za zlepšenie parkovania rezidentom a označovanie parkovacích miest. Potrebujeme revitalizovať zeleň, upraviť chodníky, nainštalovať lavičky, upraviť a vybudovať detské ihriská, rovnako skvalitňovať náš bežný život uspokojivou zimnou a letnou údržbou. Tiež častejšie kropiť cesty najmä v letnom období, vybudovať parnú zónu na námestí, regulovať nákladnú dopravu v našej mestskej časti ako aj inicializovať vznik technických služieb.


5. Ing. ŠTEFAN GAZDA

So svojou manželkou a tromi deťmi žijem v centre Zvolena viac ako 17 rokov. Pracujem ako technik so špecializáciou konštruktér vodohospodárskych stavieb. Popri práci sa venujem vedeniu SVB v našej bytovke a pomáham seniorom žijúcim v meste. Stretávam sa s mládežou a deťmi, ktorým spestrujem zábavu a oddych.  

Kandidujem na poslanca mesta z podnetov od občanov na ich nesplnené žiadosti, ktoré ich každodenne trápia – pokúsiť sa zmeniť priania občanov, pohnúť sa vpred k novým riešeniam. O projektoch mesta musí Zvolen vedieť, už som veľké rozhodnutie s Vami dosiahol.  

Túžim priniesť život, nové nápady a kreatívne riešenia na problémy v našom meste.


15. HEDVIGA MACHAYOVÁ

Som podnikateľka a matka dvoch krásnych detí a vo Zvolene žijem už 14 rokov. Som aktívna v komunite mladých a ambicióznych ľudí, ktorých postrehy sú pre mňa dôležité vo vnímaní a rozvoja toho čo by som chcela podchytiť a zmeniť vo fungovaní mesta. 

Stretávam sa s mamičkami a ich ratolesťami. Chcem aby sme našim deťom vylepšili a spríjemnili prostredie v našej mestskej časti. Aby sme rodičom a starým rodičom, no aj rodičom s detičkami s hendikepom vytvorili zóny pre oddych, zabezpečili dostatok zelene, lavičiek a možnosti bezbariérových prístupov. Som za vybudovanie pocitových chodníkov, ktoré spríjemnia a ozvláštnia prechod ulicami našej zóny a budú príjemným a poučným spôsobom vstupovať do života najmenších. 

Zároveň nezabúdam na našich starších obyvateľov, ktorým patrí naša úcta a obdiv. Chcela by som pre nich vytvoriť zóny oddychu a kľudu. Podporiť rozvoj klubov dôchodcov, vyčleniť financie pre ich fungovanie, realizovanie rôznych výletov a pútí. Podporiť myšlienky cirkevných hodnostárov a pomôcť im v realizáciách stretnutí a pomoci pre občanov mesta.


18. JUDr. MARTINA MESZAROSZ BARIAKOVÁ

Narodila som sa vo Zvolene a tu aj celý život žijem. Som vydatá, s manželom vychovávame dve maloleté deti. Od roku 2009 sa venujem samostatnému výkonu advokácie. V rokoch 2010 až 2014 som bola poslankyňou mestského zastupiteľstva, a teda dobre poznám problémy Zvolena. Pri výkone funkcie som sa snažila naplno využívať svoje profesijné skúsenosti, ktoré chcem mestu odovzdávať opäť.  

Prajem si, aby sme vo Zvolene žili spokojne, neodchádzali žiť mimo mesta mladí ľudia, a aby starší ľudia mohli spokojne sledovať ako naše mesto prosperuje. Som pripravená nasledujúce štyri roky využiť svoj osobný potenciál a skúsenosti z výkonu právnického povolania v prospech nás všetkých „Zvolenčanov“.  

Medzi základné priority môjho volebného programu patrí: urobiť stop parkovaniu nerezidentov v rezidenčných zónach, revitalizovať vnútrobloky tak, aby sme ich mohli aktívne využívať a vytvorenie zóny pre aktívny oddych pri plánovanej revitalizácii Višňovského parku (pri pancierovom vlaku).  


Náš program pre obvod
Centrálna mestská zóna - Západ

-  vyvinieme úsilie o dokončenie vonkajšieho mestského okruhu, aby sme odľahčili dopravu v centre mesta

-  zvýšime intenzitu kropenia ciest a chodníkov v letnom období, necháme vybudovať parnú zónu na Námestí SNP a zrevitalizujeme a rozšírime zeleň v celej mestskej časti

-  zasadíme sa za vybudovanie záchytných parkovísk a tým zamedzíme nevhodnému parkovaniu v bočných uliciach a v rezidenčných zónach

-  necháme vyznačiť parkovacie čiary na uliciach pre zvýšenie kapacity parkovacích miest a  opravíme chodníky

-  zabezpečíme revitalizáciu vnútro blokov tak, aby ich kapacitu vedeli účelne využívať všetky vekové skupiny obyvateľov

- pri revitalizácii Višňovského (pri pancierovom vlaku) parku necháme vytvoriť oddychovú zónu pre deti aj „dospelých“ tak, aby sme ho mohli využívať na aktívny oddych a relax