Kandidáti na poslancov za obvod č.5:
Centrálna mestská zóna - Východ


7. MUDr. IGOR JANIČINA

Som srdcom aj povolaním detský lekár, dušou fanúšik športu a prírody a rozumom zástanca hodnôt ktoré by mali pretrvávať. 

Preto sa uchádzam sa o možnosť kandidovať ako poslanec za svoju mestskú časť.

Chcel by som oživiť rozvoj mesta Zvolen a pritiahnuť

●   k aktivite mladých,

●   k prosperite tých čo chcú pracovať

●   a vytvoriť pohodu seniorom
 

K tomu ešte pridám snahu 

●   zlepšiť prostredie v ktorom žijeme,

●   zvýšiť  informovanosť a dostupnosť pre služby, úrady, školy, zdravotnícke zariadenia

●   ako aj pre bežné každodenné  činnosti, vrátane záľub vo voľnom čase


9. JÁN KUBIŠ

53 ročný, živnostník a konateľ vlastnej s.r.o.

Producent a manažer. Redaktor TV Markiza 

Zvolenčan od roku 1970, a od vtedy spätý s mestskou časťou CMZ Východ.

Aj keď bývam na Zlatom potoku stále trávim väčšinu času v tejto časti kde mám dom a firmu.

Poznám niektoré potreby našej časti a mám otvorené uši načúvať potrebám spoluobčanov.

Tiež chcem prizvať obyvateľov tejto časti - aktivistov, do spolupráce pri vykonávaní poslaneckého mandátu.

Myslím si že traja poslanci neobsiahnu bez aktívnej účasti "susedov" počas celého obdobia potreby tak rozľahlého obvodu.


Náš program pre CMZ - Východ

-  nakreslíme parkovacie čiary na uliciach, aby autá neblokovali vstupy do vchodov a zároveň mohlo viac áut zaparkovať a opravíme chodníky v tejto časti mesta

-  navrhneme obmedzenie parkovania pre konkrétne druhy nadrozmerných vozidiel

-  vybudujeme centrálne parkoviská, ktorá odľahčia parkovanie v uličkách

-  zrekonštruujeme športový areál bývalej 2. základnej školy (pozemok aj budovu)

-  zrevitalizujeme priestor pre šport a oddych

-  dobrý investičný projekt dokáže uskutočniť tento zámer v reálnom časovom horizonte

-  vysadíme novú zeleň a nové fontány

-  vybudujeme nové lavičky a zóny oddychu  

-  vyvinieme úsilie o dokončenie vonkajšieho mestského okruhu a obchvatu mesta, aby sme odľahčili dopravu v centre mesta